Skip to content

Směnka je cenný papír, který se používá k zajištění úvěrů. Její náležitosti i podoba jsou upraveny zákonem. Obsahuje údaje, ze kterých vyplývá dlužnický závazek. Majitel směnky tak může požadovat stanovenou částku ke dni, jaký je na směnce uvedený. V případě vztahu věřitel a dlužník se zde uvádí datum splatnosti a částka, která se má zaplatit (úvěr + úrok + další poplatky). Díky směnce může věřitel po dlužníkovi peníze lépe vymáhat. Proto jsou i půjčky na směnku stále oblíbené. Směnka je jedním z nejběžnějších zajišťovacích instrumentů.

Co to je směnka

Jak se dá využívat směnka

Kromě zajišťování půjček lze směnku využít třeba jako prostředek k placení nebo k získání hotovosti před dobou splatnosti. V případě půjček se jedná nejčastěji o úvěry eskontního nebo obchodního charakteru. Směnka umožní jejich snadnější získání a představuje zde i formu ručení.

První směnky vznikly v Itálii. Jejich původní podoba byla ve formě dlužního úpisu. To znamená, že se jednalo pouze o příslib zaplacení závazku. Následně se tyto směnky transformovaly na bankovky. Dnešní směnky se často označují i jako směnky cizí. Neslibují, ale přikazují zaplatit stanovenou částku. Směnku cizí a vlastní můžete rozlišit ještě podle slov „zaplatím“ a „zaplaťte“. V prvním případě se jedná o směnku vlastní, ve druhém o směnku cizí.

Výhody a nevýhody směnek

Směnka představuje nesporný závazek, což je její ohromnou výhodou z pohledu věřitele. Ten totiž může mnohem lépe vymáhat peníze po dlužníkovi. I proto jsou soukromé osoby a nebankovní společnosti takovým půjčkám při nedostatečné bonitě zájemce nakloněné. S půjčkami na směnku se pojí i výhodnější úročení a mohou být poskytnuty téměř okamžitě. Pokud jde o nevýhody, můžeme jako problematickou označit možnost zfalšování směnky nebo také to, že pokud směnka neobsahuje nějakou povinnou náležitost, tak je neplatná.

Hodnocení:

5 z 5 - (3 votes)
Back To Top