Skip to content

Připravili jsme pro vás přehled nejběžnějších pojmů, které se týkají směnky. Díky nám už budete vědět, co který pojem znamená a až se vám dostane do ruky směnka, bude vám jasné, jaký má každé slovo význam.

vlastní směnka

Jedná se o směnku, ve které vystavitel slibuje, že zaplatí určitou částku k určitému datu. Tento bezpodmínečný slib se uvádí i na samotném cenném papíru. Směnka musí obsahovat slovo „zaplatím“.

cizí směnka

Tato směnka obsahuje slovo „zaplaťte“. Jejím vydavatelem není dlužník, ale jiná osoba, která takto dlužníkovi přikazuje uhradit uvedenou částku. Osobou, která bude směnku platit, může být směnečník, akceptant nebo příjemce. Na směnce by mělo být uvedeno jeho jméno.

směnečník

Směnečník je označení osoby, které se používá na cizí směnce. Jedná se o osobu, které výstavce cizí směnky dává příkaz, aby zaplatil. Zajímavostí je, že výstavce a směnečník může být tatáž osoba. Setkáváme se zde pak s takzvanou zastřenou vlastní směnkou. Častější je případ, kdy věřitel přikazuje zaplatit dlužníkovi.

ručitel

Ručitel je osoba, která ručí za závazky dlužníka. I její jméno se může na směnce objevit. Tento ručitel pak hradí dluhy tehdy, když se dlužník rozhodne je ignorovat. Často je snazší zkusit vymoci peníze od ručitele než přímo od dlužníka.

vistasměnka

Spojením vistasměnka se označuje takzvaná směnka na viděnou, která je splatná při předložení. Alternativou k ní je časová vistasměnka, která je splatná až určitý čas po viděné. Tyto typy směnek nemají přesně stanovené datum své splatnosti.

dato směnka

Jedná se o směnku, která je splatná až za určitý čas po vystavení. Není v ní uvedeno žádné konkrétní datum. Jedná se o alternativu k vistasměnce a časové vistasměnce.

fixní směnka

Fixní směnka je splatná v určitý den. Znamená to, že na cenném papíru je uvedeno konkrétní datum, ke kterému se má směnka zaplatit. Fixní směnka je nejpřehlednějším způsobem splatnosti. Při úvěrech je často používaným instrumentem.

směnečný a šekový zákon

Zákon směnečný a šekový č. 191/1950 Sb. upravuje vše o směnkách. Najdete v něm například, co tento cenný papír musí obsahovat, aby byl opravdu platný. Zákon řeší třeba vystavení a formu směnky, její přijetí, splatnost, placení nebo ztrátu a zničení.

remitent

Jako remitent se označuje osoba, které má být zaplaceno. Na směnce se obvykle uvádí, že má být zaplaceno na řad této osoby. Pokud se jedná o úvěry a půjčky, je remitentem věřitel.

indosament

Indosament je rubopis směnky, který se používá k jejímu převodu. Může být použit pouze u směnky na řad a znamená to, že se se směnkou dá obchodovat. V praxi to vypadá tak, že se indosament napíše na zadní stranu směnky. Indosament tak vytváří data, jména a podpisy. Směnka tak může dostat i zcela nového držitele. Bývalí držitelé tohoto cenného papíru se stávají ručiteli.

Hodnocení:

4.8 z 5 - (5 votes)
Back To Top